C# programming

useful links for programming

Notes

  1. Pro práci s řetězcem v cyklu je lepší použít StringBuilder než String. Nevýhoda StringBulideru je jeho inicializace, ale pro opakovanou práci s tímto řetězcem je to nejlepší varianta.
  2. Přetypování: třída System.convert
  3. Statická metoda: metoda objektu, která může být volána, ikdyž objekt neexistuje (např. User u; u = User.getUser(5);) V takové metodě se pak vytvoří instance objektu, která se vrátí.
  4. internal: viditelnost v rámci jednoho assembly(projektu)
  5. interface: na určení metod komunikace


© 2010 Marmil (Martin Milička) optimalizace PageRank.cz